Jaroslav Dobes

Czech embassy in Manila unwilling to meet a human rights delegation from Brussels

CZECH REPUBLIC: Two Czech Citizens stranded in administrative vacuum at Manila Immigration Detention since 10…

Česká ambasáda v Manile není ochotna setkat se s delegací pro lidská práva z Bruselu

ČESKÁ REPUBLIKA: Dva čeští občané uvízlí v administrativním vakuu v Manilské imigrační vazbě od 10.…