Czech Republic

Human Rights Day: Challenges and Opportunities of Our Time

The Freedom of Religion as a Human Rights Priority Commentary by Aaron Rhodes Vienna, 10.12.2016…

Czech embassy in Manila unwilling to meet a human rights delegation from Brussels

CZECH REPUBLIC: Two Czech Citizens stranded in administrative vacuum at Manila Immigration Detention since 10…

Česká ambasáda v Manile není ochotna setkat se s delegací pro lidská práva z Bruselu

ČESKÁ REPUBLIKA: Dva čeští občané uvízlí v administrativním vakuu v Manilské imigrační vazbě od 10.…