Česká ambasáda v Manile není ochotna setkat se s delegací pro lidská práva z Bruselu

ČESKÁ REPUBLIKA: Dva čeští občané uvízlí v administrativním vakuu v Manilské imigrační vazbě od 10. června 2015

Tisková zpráva, HRWF & FOREF
9. června 2016

bagong diwa

  • Bez cestovních dokladů na Filipínách.
  • Neúspěšný pokus o deportaci.
  • Jaké je možné řešení? Návrhy HRWF Int. a FOREF českým a filipínským úřadům.

Manila, 09.06.2016 (HRWF/FOREF) – Česká ambasáda v Manile zůstává netečná vůči opakovaným pokusům o kontakt delegáty lidsko-právních organizací HRWF Int. (Lidská práva bez hranic) a FOREF (Fórum pro náboženskou svobodu v Evropě) při jejich misi zjišťující status dvou českých občanů v Manile, kteří jsou již rok drženi v imigračním centru Bagong Diwa v Bicutanu (Manila).

Nejvyšší Filipínský komisař úřadu pro imigraci, advokát Ronaldo Geron, na setkání s HRWF Int. a FOREF uvedl, že Jaroslav Dobeš (Guru Jára), duchovní mistr jógového hnutí a jeho asistentka Barbora Plášková uvízli před rokem v imigračním centru Bagong Diwa poté, co jim Česká ambasáda v Manile zabavila jejich pasy a tím pádem se ocitli na území Filipín „bez dokladů“.

„Nejsme zodpovědní za tuto komplikovanou situaci, která vznikla v Praze“, řekl komisař delegaci pro lidská práva z Bruselu. „Tím, že pozbyli platných cestovních dokumentů, nemáme jinou možnost, než je zadržet v imigračním centru až do jejich deportace do České republiky“.

České úřady nevyřešily svůj problém týkající se dvou občanů jejich vlastní země.

Na Filipínách bez osobních dokladů

Dne 14. dubna 2015 Barbora Plášková, matka ročního chlapečka, jela nejdříve na místní imigrační úřad (BI) v Surigau del Norte obnovit své cestovní doklady a tedy i povolení k pobytu cizinců tak, jak to dělávala každý druhý měsíc po několik let jako obyvatelka Filipín. Při této příležitosti místní úřady prohlásili, že prodloužení jejího víza k pobytu není možné a poslali ji na centrální kancelář immigračního oddělení v Manile. Tam jí úředníci immigračního oddělení zabavili její platný pas, který podle jejich sdělení díky zásahu Českých úřadů pozbyl platnosti. Poté byla zatčena a převezena do Imigrační vazby v Bagong Diwa. Od té doby se o její dítě na Filipínách stará její japonská přítelkyně.

Dne 15. května 2015 byl Jaroslav Dobeš zatčen na ostrově v oblasti Surigao del Norte, kde žije od září 2009. Úřady otce tříleté dcery nejdříve připravily o pas a pak také označily statusem „bez platných dokladů“. Následně byl převezen do stejné Imigrační vazby jako jeho asistentka Barbora Plášková.

Tato společná operace byla iniciována Českou republikou na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně (pobočka Zlín) ze dne 7. října 2014. Soud první instance odsoudil Jaroslava Dobeše a Barboru Pláškovou v jejich nepřítomnosti k deseti a devíti a půl letům vězení za spáchání trestného činu znásilnění osmi dívek v České republice v období 2004-2006, přestože údajné oběti nikdy nepodaly na Jaroslava Dobeše v této věci trestní oznámení.

Dalším krokem proto měla být legální deportace obou českých občanů za účelem dokončení soudního řízení. Avšak za necelý týden….

Dne 21. května 2015, vrchní soud v Olomouci vydal usnesení nařizující zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Brně (pobočka Zlín) v plném rozsahu pro nedostatek důkazů a uložil soudu vytvořit nové soudní rozhodnutí. Vzhledem k dalším nesrovnalostem původní žaloby také urgentně nařídil soudu první instance přezkoumat, zda Jaroslava Dobeše a Barboru Pláškovou vůbec lze posuzovat jako uprchlé.

Zrušením původního rozsudku se následně naprosto změnila právní situace obou českých občanů. Nebyl zde žádný rozsudek, který by se měl vykonat, neexistoval ani žádný právně uznatelný důkaz o vině, a na oba se vztahovalo právo presumpce neviny.

Přesto, zůstali de facto zbaveni svých pasů díky zásahu České ambasádě v Manile a doposud jsou bez dokladů. Vzhledem k této podivné administrativní situaci je nemohly filipínské úřady legálně propustit, ani deportovat, kvůli běžící žádosti o mezinárodní ochranu.

Přesto…

Neúspěšný pokus o deportaci

Dne 10. června 2015 České úřady iniciovaly deportaci Jaroslava Dobeše (avšak ne Barbory Pláškové) z Manily do České republiky s letem Turkish Airlines. Nedobrovolná deportace se však nezdařila. Jaroslav Dobeš zkolaboval na letišti a následně mu v místní lékařské nemocnici poskytli základní lékařské ošetření. Navíc, pilot letadla odmítl vzít na palubu cestujícího proti jeho vůli.

Takže se vše vrátilo zpět na původní scénu náměstí imigrační detenční vazby Bagong Diwa.

Pět dní po této nezdařené operaci došlo k prvnímu zamítnutí žádosti o náboženský azyl, o který oba zadržení požádali ihned po svém zadržení v obavách z další možné perzekuce ze strany ČR. Právníci obou českých občanů se proti zamítnutí žádosti o azyl odvolali. Jejich žádost je nyní přezkoumávána nejvyššími filipínskými úřady, avšak závěrečné rozhodnutí dosud nebylo učiněno.

Soud první instance Krajského soudu v Brně (pobočka Zlín) od zrušení rozsudku v květnu 2015 neudělal žádné nápravy, vyžádané odvolacím soudem v Olomouci. Stejně tak ani nevydal nové vyjádření proti Jaroslavu Dobešovi a Barboře Pláškové.

Dokud nebude vydáno konečné rozhodnutí k jejich žádosti o azyl, jejich deportace není legálně možná. Zároveň však není možné je legálně propustit, protože jak Jaroslav Dobeš tak Barbora Plášková jsou stále bez platných dokladů…

V důsledku toho základní právo dítěte Barbory Pláškové, které se narodilo na Filipínách, na bytí se svou matkou zůstává stále nenaplněno.

Jaké je možné řešení ? Návrhy HRWR Int. a FOREF

Jak se dostat ven z této slepé uličky?

HRWF Int. a FOREF navrhují:

Českým úřadům:

  • Vystavit Jaroslavu Dobešovi a Barboře Pláškové nové pasy, aby se ukončil jejich statut  “osob bez dokladů” a tím pádem i jejich zadržení v Bagong Diwa a tato “Kafkovská” správní a soudní situace uvalená na filipínské úřady.
  • Respektovat presumpci neviny Jaroslava Dobeše a Barbory Pláškové.
  • Počkat na možný nový soudní proces v České republice – pokud nějaký bude – a s omezováním pohybu vyčkat až na případné konečné rozhodnutí soudu.

Filipínským úřadům:

  • Vydání dočasných ID dokumentů Jaroslavu Dobešovi a Barboře Pláškové.
  • Propustit je z Bagong Diwa s podmínkou pravidelného ohlašování se na policii.

Pro více informací: Willy Fautré (HRWF Int.), skype (willyfautre), email: w.fautre@hrwf.net

View Comment (1)
  • Nechápu potom, k čemu je česká ambasáda v Manile dobrá????? Českým občanům hází klacky pod nohy… chová se arogantně… To je ostuda!

Leave a Reply

© 2020 FOREF Europe. All Rights Reserved.

Scroll To Top